→AMRA←*

A ntwerp M odel R ailroad A ssociation

De brug van Moresnet over het dal van de Geul, Duistland    '15 kV~'  <    >   3kV=    België

Amra-homesite|          Werken aan ---->   Viaduct Moresnet-2010 | Viaduct Moresnet 2011 | Viaduct Moresnet 2012 | Viaduct Moresnet 2013 |                                                                       01-amra-Moresnet
Het viaduct van Moresnet - Historisch OverzichtHet viaduct bestaat uit 22 stalen dubbelsporige brugdelen, steunend op
twee landhoofden, vijf steunpijlers en zestien gewone pijlers van gewapend beton.
Elk van de brugdelen is 48 meter lang en weegt ongeveer 260 ton.
Het is een belangrijke schakel in het internationale handelsverkeer en
verbindt het Westbahnhof in Aken met het belangrijke rangeerterrein voor
goederen in Montzen. Het viaduct bij Moresnet is aldus van eminent belang
voor de handelsbetrekkingen met Duitsland en met landen in Oost-Europa;
dagelijks passeren hier in twee richtingen 80 tot 90 goederentreinen.

De relatief korte geschiedenis van het viaduct is nogal bewogen geweest.
Het werd in de oorlog van 14-18 gebouwd en moest de oorlogsinspanningen
ondersteunen door een snelle aanvoer van troepen en materieel naar de
fronten in Vlaanderen mogelijk te maken. Met dat doel werd vanaf 1916 de
spoorlijn van Aken via Montzen en Visé naar Tongeren aangelegd. Vanwege
de ongunstige terreinomstandigheden werd het viaduct hierin een zeer
belangrijke schakel. De sterke glooiing van het Geuldal dwong de ingenieurs
tot de bouw van deze gigantische constructie, die met zijn lengte van meer
dan een kilometer een voor die tijd enorme technische uitdaging vormde.

Terwijl Duitse ingenieurs het project uitwerkten en de werkzaamheden
aanstuurden, moest het handwerk worden gedaan door grote aantallen
Russische krijgsgevangenen die in Duitsland waren geïnterneerd. Ze
werden ondergebracht in plaatselijke kampen en moesten van daaruit ver
weg van huis de gevaarlijkste en moeilijkste werkzaamheden uitvoeren.
Ondervoeding en slechte hygiënische omstandigheden maakten hun situatie
nog miserabeler. De handigsten onder de gevangenen maakten kleine
kunstvoorwerpen of gereedschappen, die ze tegen een beetje voedsel of
tabak ruilden om zo hun lot iets te verlichten. Ze voerden deze ruilhandel
met de inwoners van Moresnet en omgeving, die erin slaagden contacten te
onderhouden in weerwil van de strenge bewaking, maar in sommige
gevallen juist ook met de medewerking ervan.

Onder hun vaardige handen veranderden granaathulzen ironisch genoeg in
gevormde en gegraveerde bloemenvazen. Lege patroonhulzen werden
gebruikt om aanstekers en artistiek bewerkte ringen te maken. Er moeten
nog vele van dit soort voorwerpen in het bezit zijn van de nazaten van hen
die ze ooit verwierven, zorgvuldig bewaard als kleine, roerende getuigen
van een tragisch stuk geschiedenis.

De geallieerde overwinning betekende het einde van de werkzaamheden en
daarmee van de lijdensweg van de Russische gevangenen. Negen van hen
echter vonden toch nog een laatste rustplaats op het kerkhof van Moresnet,
nadat zij onder onduidelijke omstandigheden alsnog hier om het leven
kwamen. Hun gemeenschappelijk graf wordt tot op de dag van vandaag
door het gemeentebestuur met zorg onderhouden.

Het viaduct, dat de dag na de wapenstilstand geheel intact in Belgische
handen kwam, werd beschouwd als een soort herstelbetaling.
Het droeg in de loop der jaren bij aan de economische wederopbouw van het land.
Maar aan de horizon van de geschiedenis tekenden zich al snel de sombere voorbodes
van een tweede wereldwijde oorlog af. In Europa zou zich opnieuw een
tragedie gaan afspelen.

Op 10 mei 1940 trokken Duitse troepen, begeleid door het onheilspellende
geluid van luchteskaders, voor de tweede keer België binnen. Onder de
neus van de vijand bliezen de Belgen nog dezelfde ochtend rond 7 uur het
viaduct op. Eén pijler en twee stalen brugdelen werden daarbij vernietigd.
Terwijl Duitse troepen het dorp al hadden ingenomen, werd het viaduct die
dag nog eens onder vuur genomen door de kanonnen van het fort bij
Battice en werd daarbij nog een aantal keren geraakt. Er werd weliswaar
geen schade van betekenis meer aangericht, maar het precisievuur van de
artilleristen verdient toch respect. Men neemt aan dat zij, verstoken van
communicatie en onwetend omtrent de vernietiging van het viaduct,
probeerden het treinverkeer tussen Aken en het rangeerterrein van
Montzen tot stilstand te brengen. De bezetters hadden het viaduct al snel
weer hersteld. Het werd door twee torens met luchtafweergeschut
geflankeerd en met voortdurende patrouilles tegen sabotage bewaakt, om
zo de snelle aanvoer van troepen en materieel naar het strijdtoneel te
verzekeren.

De aanwezigheid van het bouwwerk en het goederenstation van Montzen
werden een voortdurende last voor de omringende dorpen. Hun strategisch
belang in tijden van oorlog maakte ze tot een begeerd doelwit voor de
geallieerde luchtstrijdkrachten. De plaatselijke bevolking leefde met
constante angst voor luchtaanvallen en vluchtte bij het kleinste alarm naar
de schuilplaatsen, die hen door de Duitse B.B. (Bescherming
Burgerbevolking) werden toegewezen.

Het massale bombardement van Aken en weinig later van het station van
Montzen in juni 1944 veroorzaakte een ware shock onder de bevolking van
Moresnet en de omringende gebieden. Het ergste vrezend verlieten ze hun
minder veilige kelders en zochten ze toevlucht in grottenstelsels. In het
bijzonder in de onderaardse steengroeve van het Château d'Eulembourg,
niet ver van de spoorlijn gelegen.

Veel families verscholen zich dag en nacht in de vochtige en koude gangen
en leefden als ware holbewoners. Men kan de angst van deze mensen goed
begrijpen als men bedenkt dat tijdens het bombardement van Aken een
lading bommen neerkwam in een moerassig stuk land niet ver van het
viaduct. Op wonderbaarlijke wijze bleef de dorpskern van Moresnet
gespaard. Men vermoedt dat het vliegtuig dat zijn bommen buiten zijn
doelgebied liet vallen, was geraakt door Duits luchtafweergeschut en zich
alleen maar van zijn lading ontdeed om veilig naar zijn basis te kunnen
terugkeren.
De ondergang werd uiteindelijk ingeleid met de landing van de
geallieerden in Normandië op 6 juni 1944. Vanaf dat moment volgden
de gebeurtenissen elkaar steeds sneller op. In een poging de Amerikaanse
opmars af te remmen, blies het zich terugtrekkende Duitse leger begin
september 1944 het viaduct op, twee dagen voor de intocht van de
Amerikanen in Moresnet. De helft van de brugdelen, 3 steunpijlers en een
gewone pijler werden verwoest. Het verkeersbrugje over de Geul, midden
in het dorp, en een ander betonnen object langs de spoorlijn, 500 meter
van het viaduct, gingen eveneens de lucht in. De opeenvolgende explosies
veroorzaakten zware schade aan veel huizen in het dorp. De aanblik van de
omvangrijke vernielingen werd tot een schrikbeeld voor de inwoners van
Moresnet.

Bijna vijf jaren waren nodig om de schade te herstellen. Het bedrijf Blaton-
Aubert uit Brussel herstelde de betonnen pijlers, terwijl de firma Beaume et
Marpent uit Haint-St.-Pierre de vernielde brugdelen verving. Vele
honderden arbeiders, waarvan velen uit de regio, vonden hier gedurende de
herbouwperiode werk. Een periode waarin helaas ook veel ongelukken te
betreuren vielen, waaronder één met dodelijke afloop. Jean Autmans, een
39-jarige arbeider uit Kelmis-La Calamine, viel op 11 december 1947 vanaf
50 meter hoogte naar beneden. Een eenvoudig kruis, bevestigd aan een
pijler, markeert nog vandaag de dag de plek des onheils.
Als een monument van ijzer en beton, zinbeeld van menselijke hoogmoed
en technische vaardigheid, is het viaduct een stille, maar tot de verbeelding
sprekende getuige van een tragisch tijdperk dat zich hopelijk nooit zal
herhalen.


Welkom op de officiële site van de VVV Drie grenzen.


Info over de renovatie van het viaduct van Moresnet.


 
free directory