historiek01

Op het einde van de vijftiger jaren, vond het AMC (wat staat voor Antwerpse Modelbouw Club), onderdak in het voormalige Antwerpse Zuidstation. Interne conflicten brachten enkele leden, overigens echte modelspoorliefhebbers, ertoe om het AMC de rug toe te keren. Hun initiatief deed in mei 1963 de AMRA, of voluit Antwerp Model Railroad Association, ontstaan. In de oude gebouwen van, toen nog EBES, in de Nationalestraat, kwam een geschikte ruimte vrij voor de nog jonge club. De eerste daar gehouden tentoonstelling, in samenwerking met o.a. de NMBS, de SNCF en de MIVA (nu De Lijn) werd een succes. Na een lange periode met de nodige verhuisperikelen en andere ups en down, belandt de vereniging in het Bisschoppenhof in Deurne. Op de zolder van het kasteel wordt ijverig gewerkt aan een volledig handbediende modelbaan die tijdens de tentoonstelling van 1974 aan het grote publiek wordt voorgesteld. Deze baan wordt gestaag verbouwd en geautomatiseerd, gebaseerd op de technologie uit die tijd. Een volgende mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging is het jaar 1978. De toen gehouden opendeurdagen waren een immens succes. Ze betekenden tevens het afscheid aan het kasteel, daar dit gebouw volledig gerenoveerd diende te worden. Er werd dus, alweer, naar een andere locatie uitgekeken. Op dat moment werd Fort 2 door het gemeentebestuur van Wommelgem omgevormd tot cultureel centrum.

historiek02De verantwoordelijken van AMRA richtten een verzoek aan het gemeentebestuur om een locatie in het fort toegewezen te krijgen. De gemeente reageert gunstig op dit verzoek en AMRA krijgt 2 lokalen in het binnenfort. Deze ruimtes zijn elk 19 meter lang, vooraan 3 meter breed en achteraan 6 meter breed; vergelijkbaar met een spie van een taart. Er was een half jaar hard labeur nodig om de lokalen enigszins aan de behoeften van de club aan te passen. Eindelijk kon dan begonnen worden met de bouw van een nieuwe modelbaan. Geopteerd werd voor een fictieve spoorbaan naar Belgisch voorbeeld, althans wat signalisatie en het links rijden betreft, volgens het 2-rail gelijkstroom systeem. In deze lokalen, welke ondertussen nummers 125 en 126 kregen, werd de eerste tentoonstelling in 1981 georganiseerd. De grote toeloop zorgde zelfs voor verkeersellende (toen al) in het centrum van Wommelgem. Vanaf toen wordt om de twee jaar de clubbaan opengesteld voor het grote publiek. In 2003 werd, op luisterrijke wijze, het 40-jarig bestaan van de club gevierd. Tevens dient vermeld te worden dat wij, via onze tentoonstelling en in samenwerking met de gemeente Wommelgem, de actie Kom Op Tegen Kanker steunen.